JAKOŚĆ
English  Polski  
FIRMA
PRODUKTY KRAJOWE
EKSPORT
WARUNKI SPRZEDAŻY
JAKOŚĆ
KONTAKTJakość

We wrześniu 2004 roku firma Badger Mining Poland sp. z o .o. podjęła decyzję o opracowaniu, wdrożeniu i poddaniu certyfikacji systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2000 / EN ISO 9001:2000.

W dniu 18 października 2005 roku opracowany i wdrożony system zarządzania jakością w Badger Mining Poland Sp. z o.o. został poddany certyfikacji przez Jednostkę Certyfikującą TUV CERT RWTUV Systems GmbH. Audit zakończony został pozytywnie, w wyniku czego firma otrzymała certyfikat na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2000 / EN ISO 9001:2000.
Ważność certyfikatu wynosi 3 lata. W trakcie trwania tego okresu przeprowadzane są audity okresowe w celu sprawdzenia zgodności i skuteczności realizowanych działań w certyfikowanym obszarze.
We wrześniu 2008 Badger Mining Poland sp. z o.o. pozytywnie przeszła audit recertyfikacyjny przeprowadzony przez TUV NORD CERT GmbH na zgodność Systemu Zarządzania Jakością w zakresie: wydobywanie, płukanie, suszenie i sortowanie piasków kwarcowych dla odlewnictwa, przemysłu naftowego i innych zastosowań technicznych oraz spełnienie wymagań normy EN ISO 9001:2000.

We wrześniu 2009 roku firma otrzymała nowy certyfikat na zgodność z normą EN ISO 9001:2008.

Zgodnie z deklarowaną Polityką Jakości nadrzędnym celem jakości i podstawą dla funkcjonowania oraz rozwoju firmy jest dostarczanie produktów w pełni spełniających wymagania i oczekiwania odbiorców. Tworzymy partnerskie relacje z naszymi pracownikami umożliwiając im rozwój, zapewniając bezpieczne miejsce pracy, promując pracę zespołową, wszystko w celu pełnej satysfakcji klientów.
Polityka Jakości jest przez nas okresowo weryfikowana, aby zapewnić jej aktualność, skuteczność i przydatność do zmieniającego się otoczenia, środowiska biznesowego oraz potrzeb Spółki.

Aby sprostać obecnym i przyszłym potrzebom i oczekiwaniom Klientów:
• pozyskujemy surowce o wysokich parametrach, z własnego złoża i od uznanych dostawców by wyprodukować wyrób o jakości pozwalającej konkurować na rynku;
• rozwijamy park maszynowy w celu sprawnego prowadzenia wszystkich procesów od wydobycia do uzyskania końcowego produktu;
• doskonalimy procesy produkcji i metody pracy poprzez ich systematyczne usprawnianie oraz optymalizację kosztów, w oparciu o miarodajne analizy danych;
• zapewniamy satysfakcjonującą współpracę z Klientem podczas procesu przyjęcia i realizacji zamówienia, dostarczamy produkty dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta;
• zatrudniamy pracowników posiadających niezbędną wiedzę, umiejętności, uprawnienia, dbamy o ustawiczne podnoszenie ich kwalifikacji poprzez efektywne szkolenia;
• zapewniamy przyjazne i bezpieczne warunki pracy, zgodne z wymogami prawnymi, dbamy o standardy etyczne, pielęgnujemy atmosferę wzajemnego szacunku;
• spełniamy wymagania dotyczące ochrony środowiska.


Jakość wyrobów

Zapewnienie wysokiej jakości produktów zajmuje kluczowe miejsce w działalności firmy. Własne laboratorium pozwala na bieżąco kontrolować podstawowe parametry produkcji na poszczególnych jej etapach.
Szczegółowe badania wyrobów są okresowo zlecane specjalistycznym, branżowym instytutom badawczym.
Na życzenie klienta do każdej partii sprzedawanego produktu dołączany jest arkusz oceny piasku.

Jakość piasków przeznaczonych dla odlewnictwa jest zgodna z Polską Normą PN-85/H-11001 - Odlewnicze materiały formierskie. Kwarcowe piaski formierskie.

Jakość piasków przeznaczonych dla budownictwa oraz filtracji wód pitnych jest zgodna z Polską Normą PN-91/B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

Przydatność piasków do filtracji i uzdatniania wód pitnych potwierdza atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie nr HK/W/0506/01/99.

Na produkowane wyroby Badger Mining Poland Sp. z o.o. posiada również Arkusz Danych Bezpieczeństwa Materiału nr PR 1124735 z dnia 16.08.2001r wykonany zgodnie z Dyrektywą 91/155/EEC przez Międzynarodowe Duńskie Centrum Bezpieczeństwa i Jakości (Danish International Safety & Quality Centre AS - DAINSAQ).


 
Powiększ / Increase
Powiększ / Increase
 
 
Do gry   FIRMA | PRODUKTY KRAJOWE | EKSPORT | WARUNKI SPRZEDAŻY | JAKOŚĆ | KONTAKT |